บริการควบคุมและกำจัดแลมงในสถานที่รับรอง

ISO GMP HACCP เช่น. โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน และอื่นๆ

MSL