MSL
กำจัดแมลง

เกี่ยวกับเรา

Masterpiece Service & Law

บริษัท มาสเตอร์พีช เซอร์วิส แอนด์ ลอว์ จำกัด

เราเป็นผู้นำด้านการกำจัดแมลง ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการกำจัดแมลง นักกีฎวิทยาที่ปรึกษาการบริการผู้ตรวจติดตามผลการเข้าบริการ โดยเฉพาะพนักงานบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง ในด้านการศึกษาปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในสถานที่ของลูกค้า ภายใต้การวิจัย พัฒนา และรักษามาตรฐานการบริการ รวมประสบการณ์กว่า 10ปีที่ผ่านมา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพการบริการ สุขอนามัย การบริการทรัพย์สิน รวมไปถึงความสบายใจที่ได้รับจากการใช้บริการของเรา

MSL กำจัดแมลงช่วยคุณได้อย่างไร?

บ่อยครั้งที่ลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงและสัตว์รบกวน และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหากว่า10 ปี ความช่วยเหลือที่ว่านี้เริ่มต้นได้จาก เราจะเข้าไปสำรวจปัญหาให้คุณ ฟรี !!